Nasz skład

PREZYDIUM:

 • Przewodniczący – Michał Gzowski – michal.z.gzowski@gmail.com
 • I Zastępca – Rafał Morawski
 • II Zastępca – Marianna Frankiewicz
 • Skarbnik – Karolina Gałka
 • Sekretarz – Weronika Borek
 • Pełnomocnik ds. studentów studiujących w trybie niestacjonarnym – Aleksandra Chojnicka

FUNKCJE POZAPREZYDIALNE W RSS WPIA:

 • Pełnomocnik ds. kół naukowych – Michał Reszczyński
 • Przewodniczący Komisji ds. Dydaktycznych – Dorian Lesner
 • Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów ze Studentami – Rafał Morawski
 • Przewodniczący Komisji ds. Promocji – Aleksandra Szydzik
 • Przewodniczący Komisji ds. Organizacji Wydarzeń – Michał Miklaszewski

POZOSTALI CZŁONKOWIE:

 • Konrad Caban
 • Michał Maleszczyk
 • Patrycja Ordon
 • Olga Lipczak
 • Szymon Palenica
 • Piotr Podolski
 • Kamil Poźniak
 • Paweł Pacholczyk

RADA WYDZIAŁU PiA:

 • Weronika Borek
 • Jan Buławski
 • Michał Gzowski
 • Karolina Gałka
 • Paweł Pacholczyk
 • Paweł Piasecki
 • Agnieszka Sołtys

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA:

 • Aleksandra Szydzik
 • Patrycja Ordon
 • Konrad Caban
 • Michał Gzowski

CZŁONKOWIE WPiA w PARLAMENCIE STUDENTÓW UG:

 • Jan Buławski
 • Agnieszka Sołtys
 • Piotr Podolski
 • Szymon Palenica
 • Paweł Piasecki

FUNKCJE STUDENTÓW WPiA W SENACIE I KOMISJACH:

 • Senat – Jan Buławski
 • Senat – Szymon Palenica
 • Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia – Weronika Borek, Dorian Lesner
 • Senacka komisja ds. kształcenia
 • Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów – Jan Buławski, Paweł Piasecki, Paweł Pacholczyk
 • Komisja Dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich UG – Agnieszka Sołtys
 • Komisja ds. rozwoju kadry naukowej – Agnieszka Sołtys
 • Rada Biblioteczna
 • Komisja ds. organizacji i rozwoju UG – Jan Buławski

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

 • RSS
 • Facebook