Konkurs na esej „Budowa wspólnoty finansowej. Ubezpieczenia wzajemne a ubezpieczenia komercyjne”

Zachęcamy do zapoznania się z informacją:

Instytut Sobieskiego jako Partner Merytoryczny ogłasza nowy konkurs na esej:

Budowa wspólnoty finansowej.
Ubezpieczenia wzajemne a ubezpieczenia komercyjne

Wszystkie osoby zainteresowane rynkiem i instytucjami finansowymi, a w szczególności ubezpieczeniami, zachęcamy do napisania eseju na podany wyżej temat i wzięcia udziału w walce o atrakcyjne nagrody, które wynoszą:

  • I nagroda – 10 tys. zł 
  • II nagroda – 5 tys. zł
  • III nagroda – 2 tys. zł

Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu – Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.
W konkursie mogą uczestniczyć zarówno studenci jak też osoby posiadające tytuł magistra lub wyższy.
Prace należy przesyłać do 15 listopada 2012 r. na adres Organizatora konkursu Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych lub Partnera Merytorycznego Instytutu Sobieskiego.
Najlepsze prace zostaną opublikowane w dedykowanym tematowi wydawnictwie.
Pełna informacja o warunkach konkursu znajduje się w regulaminie pod adresem: http://www.sobieski.org.pl/wp-content/uploads/Regulamin-konkursu.pdf.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook