Konkurs o Nagrodę Czerwonej Róży

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu o Nagrodę Czerwonej Róży, która trafia do rąk wybitnych i najbardziej wyróżniających się studentów i kół naukowych Pomorza. Od kandydatów oczekuje się  wysokiej średniej ocen, ale także umiejętności wykazania się aktywnością pozanaukową, osiągnięć w dziedzinie społecznej, sportowej lub artystycznej. Zapraszamy do zgłaszania jednego studenta lub studentkę oraz  jedno koło naukowe spełniające powyższe kryteria.

Zgłoszenia należy kierować do właściwego Dziekanatu do dnia 21 lutego 2020 r.

Harmonogram:

  1. Zgłaszanie kandydatur przez studentów do 21 lutego 2020 r.
  2. Eliminacje wydziałowe – weryfikacja i ocena osiągnięć zgłoszonych kandydatów.
  3. Zgłaszanie kandydatur przez Dziekanów do Rektora do 29 lutego 2020 r.
  4. Eliminacje uczelniane – publiczne prezentacje (5 min.) osiągnięć zgłoszonych kandydatów – 2 marca 2020 r. Prezentacje oceni komisja składająca się z przedstawicieli parlamentu studentów, pracowników działu jakości kształcenia i osoby zaproszone przez prorektora ds. studenckich i kształcenia.
  5. Przesłanie przez zwycięzców eliminacji uczelnianych portfolio na potrzeby eliminacji centralnych do dn. 15 kwietnia

Formularze:
1. Studenci
2. Koła naukowe

Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Studentów UG

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook