Konkurs o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję o kolejnej, V edycji corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku dla młodych naukowcówtj. na najlepszą publikację naukową z 2019 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej zlokalizowanej na terenie województwa: zachodniopomorskiego,  pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Nagroda przyznawana jest równorzędnie w pięciu zakresach nauki, tj. pięciu Laureatom, za ich oryginalne prace twórcze lub monografie.

Nagrodę funduje Prezes POLSKIEJ AKADEMII NAUK na wniosek Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku. W bieżącym roku wysokość każdej nagrody wyniesie 4.000 zł. Wnioski przyjmowane będą do 31 marca, pozostałe zaś informacje nt. Konkursu można znaleźć na stronie internetowej Oddziału w zakładce: NAGRODA ODDZIAŁU dla młodych naukowców.

Gorąco zapraszam i zachęcam wszystkich zainteresowanych do udziału w Konkursie i tym samym do skorzystania z możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć szerszemu środowisku naukowemu, w tym Członkom POLSKIEJ AKADEMII NAUK.

NAGRODA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

za 2019 rok

15 stycznia – 31 marca 2020 r.

 1. Nagroda dla pięciu Laureatów za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w 2019 roku w następujących zakresach:
 • nauk humanistycznych i społecznych,
 • nauk biologicznych i rolniczych,
 • nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
 • nauk technicznych,
 • nauk medycznych
 1. Konkurs przeznaczony dla pracowników lub doktorantów instytucji naukowych z trzech województw pomorskich, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Wnioski do Nagrody należy składać w formie elektronicznej na gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br.
 3. Wyniki konkursu: 31 maja br. na gdansk.pan.pl
 4. WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY: 4000 zł brutto

KONTAKT w sprawie Nagrody: tel. 58 712 97 02, gdansk@pan.pl

Przydatne linki:

1. Regulamin

 

Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Studentów UG

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • RSS
 • Facebook