Konkurs z prawa cywilnego


Zapraszamy studentów i absolwentów prawa do wzięcia udziału w organizowanym po raz trzeci przez kancelarię Kocur i Wspólnicy konkursie z prawa cywilnego.

Zadaniem uczestników konkursu jest zaproponowanie rozstrzygnięcia, jakie powinien wydać Trybunał Arbitrażowy w oparciu o przedstawiony stan faktyczny sprawy (opis stanu faktycznego znajduje się na: https://kocurpartners.com/wp-content/uploads/2020/01/Kazus.pdf )

W odpowiedzi należy:

– wskazać, jakie powinno być rozstrzygnięcie Trybunału Arbitrażowego;
– zwięźle uzasadnić swoje stanowisko.
Termin nadsyłania prac upływa w dniu 22 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym kryteria formalne prac, można znaleźć w regulaminie.

Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Studentów UG

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook