Możliwość studiowania na Uniwersytecie w Oklahomie

Pani Profesor Maria Mendel przesyła na mocy umowy między UG, a Uniwersytetem w Oklahomie informację o możliwości studiowania w Ameryce.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.uco.edu/ioffice

Z informacji, którą otrzymaliśmy wynika, że studenci z wymiany nie będą ponosili kosztów z tytułu czesnego i opłat akademickich. Jednak osoby na studiach licencjackich otrzymując stypendium UCO International Scholarship będą płacić 4,800$, a osoby na studiach magisterskich otrzymujące w/w stypendium – 3,250$. Wg informacji jest to jedna z najniższych cen w Ameryce.

Dołączamy załączoną do maila ulotkę:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook