Nasze zadania

Rada Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UG jest powołana do reprezentowania interesów ogółu studentów naszego wydziału, w szczególności do reprezentacji przed władzami wydziału, władzami UG, a także poza Uniwersytetem.

Pozostałe równie istotne zadania to indywidualna obrona praw studentów i wspieranie w zapewnieniu studentom jak najlepszych warunków do życia i nauki. Członkowie RSS poprzez uczestnictwo w komisjach współdecydują o sprawach socjalnych oraz naukowych dotyczących studentów.
Rada Samorządu Studentów jest organem pozwalającym realizować indywidualne inicjatywy podjęte przez jej członków, często na wniosek studentów, mające na celu poprawę warunków nauki oraz rozwijanie umiejętności studentów. Rada jest również organizatorem wielu imprez okolicznościowych takich jak połowinki, bale, imprezy integracyjne.
Działalność samorządowa oparta jest na współpracy z kołami naukowymi oraz innymi organizacjami studenckimi działającymi na wydziale, jak również na innych uczelniach, a także z Parlamentem Studentów UG oraz z Parlamentem Studentów RP.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

  • RSS
  • Facebook