Akademiki

Miejsca w domach studenckich na rok akademicki przyznawane są przez WKS z limitu miejsc przyznawanych Wydziałowi PiA. Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim należy składać w dziekanacie w wyznaczonym przez WKS terminie, zazwyczaj jest to koniec maja. W dziekanatach także można uzyskać informacje o przyznanych miejscach. Miejsca przydzielane są w zależności od poziomu zamożności studenta.  Studenci, którzy nie otrzymają miejsca w akademiku z puli wydziałowej bądź nie zdążyli złożyć wniosku w terminie, mogą ubiegać się o przydział miejsc, które przechodzą do puli ogólnouczelnianej po 5 października każdego roku.

Przydatne strony:

http://www.akademikigdansk.pl/

http://www.akademikigdansk.pl/studenci

http://www.akademikigdansk.pl/studenci-cennik

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook