Historia Wydziału

Budynek WPiA

Uniwersytet Gdański powstał po latach starań i przygotowań, dzięki połączeniu Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej – erygowano go uchwałą Rady Ministrów 20 marca 1970 roku. W ramach Uniwersytetu powołano również Wydział Prawa i Administracji. Rektor nowo powstałego Uniwersytetu powołał 1 maja 1970 roku prof. dr hab. Stanisława Matysiaka na stanowisko Dziekana Wydziału. W pierwszym roku swojego istnienia Wydział kształcił jedynie studentów administrtacji, od 1971 studentów prawa w trybie zaocznym, a od 1972 roku studentów prawa w trybie stacjonarnym. Początkowo na studiach dziennych i zaocznych studiowało łącznie 2399 osób. Obecnie zaś na Wydziale jest 6000 studentów. Wydział składa się z 16 katedr. W ramach wydziału działają również: Zakład Praw Człowieka, Centrum Prawa Europejskiego oraz dwie Pracownie: Kryminalistyki oraz Informatyki. Po 11 latach istnienia Wydziału uzyskał w 1981 roku uprawinienie do nadwania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych. Na WPiA istnieje od lat 80tych unikatowe w skali kraju Muzeum Kryminalistyki. Powołane również dzięki pracownikom Pracowni. Przez trzy dekady istnienia wydział nie posiadał swojego gmachu. Przełomem okazała się dopiero decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej z 1995 roku. W 1996 roku wmurowano kamień węgieleny pod śmiałą architektonicznie i przestronna (22 tys. m2) inwestycje. W 2000 roku rozpoczęto wykłady w salach audytoryjnych w wykończonym kompleksie. Obecnie wydział dysponuje aulą na 400 miejsc trzema audytoriami A, B i C, które mogą pomieścić odpowiednio 300,200, i 150 osób Ponadto istnieje 37 sal wykładowych, dwie sale rozpraw wyposażone
na wzór prawdziwych sal sądowych oraz pracownia komputerowa. W budynku mieszczą się również bar, restauracja, księgarnia, punkt ksero i kawiarnia.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

  • RSS
  • Facebook