Koła naukowe i organizacje studenckie

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego działa kilkanaście
kół naukowych i organizacji studenckich, co plasuje nasz Wydział w czołówce
uniwersyteckiej pod względem aktywności studentów. Koła naukowe i organizacje
studenckie skupiają w swych szeregach studentów chcących rozwijać swoje zainteresowania,
pogłębiać zdobywaną na uczelni wiedzę oraz poszerzać swoje horyzonty
poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach oraz inicjatywach.
Każde z kół ma odmienne wymagania co do swoich przyszłych, potencjalnych
członków. Odmienne są również zainteresowania i obszary działania każdej z tych
organizacji. I tak, na naszym Wydziale możemy znaleźć m.in. ELSA (Europejskie
Stowarzyszenie Studentów Prawa), Studencką Uniwersytecką Poradnię Prawną
(SUPP), Koło Naukowe HistorycznoPrawne,
Koło Naukowe Prawa Karnego, Koło
Naukowe Prawa Cywilnego, Koło Naukowe „Rhetoricus” i wiele innych.
Jeśli chcesz zapisać się do danego koła naukowego lub organizacji studenckiej
powinieneś przede wszystkim skontaktować się z jej przewodniczącym lub innym
przedstawicielem, który udzieli Ci dalszych, szczegółowych informacji dotyczących
rekrutacji oraz działalności organizacji. Dane kontaktowe tych osób możesz znaleźć
na stronie internetowej Wydziału ( w zakładce „Organizacje”). Możesz też
zwrócić się do Rady Samorządu Studentów o pomoc w tej sprawie.
Zachęcamy gorąco do aktywnej działalności w kołach naukowych i organizacjach
studenckich. Uczestnictwo w ich pracach niewątpliwie wzbogaci Was o nowe doświadczenia,
jak również pomoże Wam szybciej wdrożyć się w uniwersyteckie życie,
nie mówiąc o tym, że z pewnością spotkacie tam całą rzeszę ciekawych,
otwartych i energicznych ludzi.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • RSS
  • Facebook