Rada Samorządu Studentów WPiA UG

Rada Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UG jest powołana do reprezentowania interesów ogółu studentów naszego wydziału, w szczególności do reprezentacji przed władzami wydziału, władzami UG, a także poza Uniwersytetem.

Pozostałe równie istotne zadania to indywidualna obrona praw studentów i wspieranie w zapewnieniu studentom jak najlepszych warunków do życia i nauki.

Prace członków Rady są koordynowane przez Prezydium działające w składzie:

  • Przewodniczący,
  • Dwóch Wiceprzewodniczących,
  • Skarbnik,
  • Sekretarz,
  • Pełnomocnik ds. Studenckich

Rada Samorządu Studentów jest organem pozwalającym realizować indywidualne inicjatywy podjęte przez jej członków, często na wniosek studentów, mające na celu poprawę warunków nauki oraz rozwijanie umiejętności studentów.

Członkowie RSS poprzez uczestnictwo w radach i komisjach współdecydują o sprawach socjalnych oraz naukowych dotyczących studentów. Nasi przedstawiciele dbają o interesy studentów w Radzie Dziekana, najwyższym wydziałowym organie kolegialnym, Parlamencie Studentów UG, aktywnie uczestnicząc w pracach komisji.

RSS jest również organizatorem wielu konkursów (m.in. Belfer Roku), akcji charytatywnych (np. zbiórka Świąteczna, „Zostań Kocim Mikołajem”), imprez okolicznościowych, takich jak imprezy integracyjne, imprezy cykliczne (GRILL & CHILL, seria Integracja Studencka, Impreza Mikołajkowa), połowinki, bale,  a także zajmuje się promocją uczelni poprzez umożliwienie zakupu gadżetów związanych z Wydziałem w ramach wydarzenia „Bluzy na WPiA UG”.

Organizujemy spotkania ze studentami pierwszego roku zaznajamiające z podstawami życia studenta, a także z praktykami mające na celu przybliżenie praktycznej strony zawodu dla przyszłych prawników i administratywistów. Jesteśmy w stałym kontakcie z podmiotami oferującymi praktyki dla studentów naszego wydziału.

Działalność samorządowa oparta jest na współpracy z kołami naukowymi oraz innymi organizacjami studenckimi działającymi na wydziale (ELSA, Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna), jak również na innych uczelniach, a także z Parlamentem Studentów UG oraz z Parlamentem Studentów RP. W planach jest także zorganizowanie giełdy podręczników, tak by studenci mogli bezproblemowo nabyć właściwe pozycje pomocne w zdobywaniu wiedzy.

Jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie. Wystarczy się z nami skontaktować, a dołożymy wszelkich starań by pomóc w każdej sprawie. Zapraszamy do współpracy!

Pokój 1064
Facebook: RSS WPiA UG Newsletter RSS WPiA UG
Instagram: samorzad_wpiaug
E-mail: rsswpia.ug@gmail.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook