Rada Samorządu Studentów WPiA

Logo RSS WPiA UG

Rada Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UG jest powołana do reprezentowania interesów ogółu studentów naszego wydziału, w szczególności do reprezentacji przed władzami wydziału, władzami UG, a także poza Uniwersytetem.

Pozostałe równie istotne zadania to indywidualna obrona praw studentów i wspieranie w zapewnieniu studentom jak najlepszych warunków do życia i nauki.

Prace członków Rady są koordynowane przez Prezydium działające w składzie:

  • Przewodniczący,
  • Zastępca, Sekretarz, Skarbnik,
  • Pełnomocnik ds. kół naukowych
  • Pełnomocnik ds. studentów niestacjonarnych.

Rada Samorządu Studentów jest organem pozwalającym realizować indywidualne inicjatywy podjęte przez jej członków, często na wniosek studentów, mające na celu poprawę warunków nauki oraz rozwijanie umiejętności studentów.

Członkowie RSS poprzez uczestnictwo w radach i komisjach współdecydują o sprawach socjalnych oraz naukowych dotyczących studentów. Nasi przedstawiciele dbają o interesy studentów w Radzie Wydziału najwyższym wydziałowym organie kolegialnym, Wydziałowej Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia, zapomogi, Parlamencie Studentów UG aktywnie uczestnicząc w pracach komisji; studentka Wydziału Prawa i Administracji jest wiceprzewodniczącą, a także Senacie UG i jego komisjach.

RSS jest również organizatorem wielu konkursów (m.in. Belfer Roku), akcji charytatywnych (np. zbiórka darów dla dzieci, „Akcja Zwierz”), imprez okolicznościowych, takich jak imprezy integracyjne, imprezy cykliczne (Kodeks Party, Toga Party, Temida Party, After Sesja Party), połowinki, bale.

Organizujemy spotkania z praktykami mające na celu przybliżenie praktycznej strony zawodu dla przyszłych prawników i administratywistów w ramach akcji „OTWARCI NA PRACĘ”. Jesteśmy w stałym kontakcie z podmiotami oferującymi praktyki dla studentów naszego wydziału.

Działalność samorządowa oparta jest na współpracy z kołami naukowymi oraz innymi organizacjami studenckimi działającymi na wydziale (ELSA, Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna), jak również na innych uczelniach, a także z Parlamentem Studentów UG oraz z Parlamentem Studentów RP. W planach jest także zorganizowanie giełdy podręczników, tak by studenci mogli bezproblemowonabyć właściwe pozycje pomocne w zdobywaniu wiedzy.

Jak co roku, w październiku planowana jest impreza integracyjna dla I roku „Kodeks Party”!  Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy! Więcej informacji na początku października na naszej oficjalnej stronie internetowej i w gablocie informacyjnej RSS na I piętrze.

Jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie. Wystarczy się z nami skontaktować, a dołożymy wszelkich starań by pomóc w każdej sprawie. Zapraszamy do współpracy! Pokój 4041 www.prawo.univ.gda.pl/rss email: samorzad@prawo.univ.gda.pl

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • RSS
  • Facebook