Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna jest drugim, obok ELSA, największym Kołem Naukowym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od początku naszej aktywności na WPiA UG podstawowym zamysłem naszej działalności jest udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym w formie pisemnych opinii prawnych weryfikowanych przez naszych Opiekunów Naukowych.

Poradnia oferuje pracę w sekcjach problemowych z zakresu prawa administracyjnego, prawa cywilnego, praw człowieka, prawa karnego oraz prawa pracy, a także pracę w ramach sekcji Street Law, której celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat prawa wśród uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych oraz również pracę w zespole obrończym zajmującym się reprezentowaniem studentów w sprawach dyscyplinarnych. Każda z sekcji ma swojego koordynatora – studenta oraz Opiekuna Naukowego – nauczyciela akademickiego naszego Wydziału. Od maja 2010 roku SUPP wydaje miesięcznik „Biuletyn SUPP” w formie elektronicznej, w którym zamieszczane są opisy najciekawszych stanów faktycznych spraw Poradni z poszczególnych sekcji.

Prócz wymienionych działań Poradnia wciąż się rozwija oraz angażuje w realizację kolejnych pomysłów i projektów. Wszyscy członkowie SUPP odbywają obowiązkowe szkolenia psychologiczne niezbędne w pracy z naszymi Klientami na dyżurach oraz szkolenia organizacyjne związane z pracą w Poradni i poszczególnych sekcjach. W ramach konkretnych sekcji organizowane są również szkolenia z pisania opinii prawnych oraz spotkania tematyczne, staramy się też organizować wyjazdy szkoleniowo-integracyjne dla wszystkich członków SUPP.

Współpraca z naszym Kołem Naukowym umożliwia także zaliczenie obowiązkowych praktyk studenckich po IV roku studiów na kierunku prawo bądź zaliczenie jednego wykładu do wyboru. Nabór do SUPP organizowany jest co roku w październiku i adresowany jest do studentów III, IV i V roku kierunków prawo i administracja.

Mamy nadzieję, że wielu z Was znajdzie w Poradni coś dla siebie!

Czekamy na Was na III piętrze w siedzibie Poradni w pokoju 4043 (WPiA UG).

Dyżury:

poniedziałek- czwartek w godzinach od 16.00-18.00
E-mail: suppgdansk@gmail.com

KONTAKT TELEFONICZNY
(NIE UDZIELAMY PORAD TELEFONICZNIE)
tel.: (58) 523 29 75

Nie ma potrzeby wcześniejszego uzgadniania terminu spotkania.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook