Kredyt studencki

Preferencyjny kredyt studencki jest atrakcyjną formą kredytu bankowego, który można otrzymać jeśli spełniasz następujące warunki:

  • posiadasz obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE, a Twoja rodzina mieszka lub jest zatrudniona w Polsce,
  • jesteś studentem polskiej uczelni publicznej lub niepublicznej ujętej w wykazie szkół wyższych i kierunków studiów opracowanych przez MNiSW.

O kredyt studencki można wnioskować bez względu na tryb, kierunek czy rok studiów, jedynym warunkiem jest rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25 roku życia. Kredyt studencki wypłacany jest w 10 miesięcznych ratach (październik lipiec), w zależności od potrzeb jest to 400 lub 600 zł. Pieniądze można wydać na dowolny cel.

Z kredytu można korzystać przez cały okres studiów. W trakcie wypłaty rat kredytu oraz w dwuletnim okresie karencyjnym w ogóle nie płacisz odsetek.

Spłatę kredytu rozpoczyna się w dwa lata po zakończeniu studiów. Kredyt spłaca się dwa razy dłużej niż się z niego korzystało. Jeśli osiąga się bardzo dobre wyniki w nauce można wnioskować o 20% umorzenie kredytu. Kredyt studencki oferują m.in: PKO Bank Polski S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A i Bank PEKAO S.A. Można starać się tylko o jeden kredyt studencki (dot. studentów więcej niż jednego kierunku studiów). Termin na składanie wniosków: do 15 listopada.

Lista niezbędnych dokumentów:

  • zaświadczenie potwierdzające, że jest się studentem,
  • dokumenty pozwalające ocenić sytuację materialną studenta (zaświadczenie o wysokości dochodów rodziców/opiekunów, oświadczenie o liczbie osób w rodzinie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach osiągniętych w ostatnim roku podatkowym),
  • informacje o poręczycielach kredytu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook