Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

Rzecznikiem dyscyplinarnym do spraw Studentów i Doktorantów UG jest dr Paweł Petasz.

W porozumieniu z pracownikiem naukowo-dydaktycznym WPiA UG, ówczesnym Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Studentów i Doktorantów UG, dr. Radosławem Giętkowskim na stronie Parlamentu Studentów UG została opublikowana w formie elektronicznej publikacja pod tytułem „Odpowiedzialność Dyscyplinarna Studentów Uniwersytetu Gdańskiego Procedury, Przepisy, Orzecznictwo” a wydana została nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Treść publikacji obejmuje m.in. następujące kwestie:

Procedury:
  • Za co student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną?
  • Jak przebiega postępowanie prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego?
  • W jaki sposób obwiniony student może się bronić?
  • Jak przebiega postępowanie przed komisją dyscyplinarną?
  • Jakie kary może orzec komisja dyscyplinarna?
  • W jaki sposób można się odwołać od orzeczenia komisji dyscyplinarnej?
  • Jak przebiega postępowanie przed odwoławczą komisją dyscyplinarną?
  • Czy można uniknąć odpowiedzialności dyscyplinarnej?
Książeczka obejmuje także wszystkie przepisy dot. odpowiedzialności dyscyplinarnej jak również omówienie orzecznictwa dotyczących tych kwestii.

W związku z faktem iż publikacja ta przystępnie, w sposób wyczerpujący i kompletny opisuje szeroko pojętą kwestię odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów zachęcamy do zapoznania się.

Jej treść można odczytać pod tym adresem.

Mamy jednocześnie nadzieję, że znajomość powyższej pozycji nie przyda się Wam w praktyce 😉

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook