Plus Camerimage Forum „X Muza a Temida”

Przekazujemy informację o forum Camerimage:
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Adamczyk i Spółka, Kancelaria Radcy Prawnego Lucyna Sas-Swadźba, serdecznie zapraszają na siódmą edycję panelu prawniczego PLUS CAMERIMAGE FORUM „X Muza a Temida”.
Prelegenci w ramach tegorocznego forum, które odbędzie się 29.11.2011 (wtorek, w godz. 10.30 -15.30) w Bydgoszczy w ramach 19. edycji Festiwalu PLUS CAMERIMAGE, będą starali się przybliżyć uczestnikom następujące zagadnienia:
.
  • „Film a upływ czasu – jak bezpiecznie i bezpłatnie korzystać z cudzych utworów?” – radca prawny Michał Trowski
.
Prezentacja przybliża problematykę wygaśnięcia autorskich praw majątkowych i wejścia utworów chronionych do domeny publicznej. Wskazuje na związane z tym możliwości korzystania z dzieł archiwalnych.
.
  • „Czerpanie z cudzej twórczości, inspiracja, opracowanie, cytat – co wolno twórcy filmowemu?” – adwokat Maciej Adamczyk
.
Prezentacja poświęcona prawnym możliwościom wykorzystania we własnych produkcjach elementów twórczych  zaczerpniętych z innych utworów. Próba praktycznego nakreślenia różnic pomiędzy dozwoloną inspiracją, a modyfikacją (opracowaniem) cudzego dzieła. Zostaną również zaprezentowane prawne aspekty prawidłowego posługiwania się cytatem w filmie.
.
  • „Mozaika prawna kadru – cudze prawa jako granica swobody twórcy filmowego.” – adwokat Łukasz Niedziela
.
Prezentacja przedstawia zagadnienia prawne związane z pojawieniem się w kadrze elementów wymagających uzyskania zgody osób trzecich, takich jak fotografie, rzeźby, znaki towarowe, obrazy, wizerunki osób. Wskazuje granice dozwolonego użytku tych elementów w filmie.
.
  • „Prawo czy bezprawie – dozwolony użytek prywatny w prawie autorskim” – radca prawny Lucyna Sas-Swadźba
.
Prezentacja obala mity związane z możliwościami nieodpłatnego korzystania z dzieł filmowych w gronie znajomych i rodziny. Przybliża problemy pojawiające się w praktyce przy kwalifikacji danych działań jako dozwolonych lub bezprawnych.
.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza znajdującego się tutaj:
.
http://www.pluscamerimage.pl/pc2010.php?dzial=3468&tresc=26950
.
Uczestnictwo w Forum jest nieodpłatne.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook