Praktyki studeckie

1. STUDENCI KIERUNKU ADMINISTRACJA

Studenci mają obowiązek odbycia i zaliczenia jednej 3-tygodniowej praktyki.

Praktykę należy odbyć po 4 semestrze, po II roku w dowolnej instytucji gwarantującej włączenie studenta w pracę zawodową w charakterze administracyjnym. Mogą to być organy administracji publicznej i gospodarczej, kancelarie – potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez w/w instytucje o odbyciu praktyki, Sądy czy Prokuratura, – potwierdzone wpisem w dzienniczku praktyk.

Dziekanat organizuje praktyki dla studentów II roku, w ilości 15 dni w okresie od w okresie wakacyjnym, w Urzędach Miejskich, Wojewódzkich, Skarbowych, w Gdańsku i okolicach, w następujących różnych, możliwych do wyboru terminach.

Studenci, którzy chcą odbywać praktyki w swoim miejscu zamieszkania (poza Trójmiastem ) lub w innych instytucjach proszeni są o zgłoszenie w Dziekanacie do (zazwyczaj) końca kwietnia danego roku akademickiego i podania terminu i miejsca odbycia praktyki – po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu zgody na odbywanie praktyki tylko w okresie wakacji.

Po odbyciu praktyki poza stałym miejscem zamieszkania – należy niezwłocznie złożyć dzienniczek praktyk z indeksem do zaliczenia przez Dziekana w celu otrzymania dopłaty do praktyki.
Uczelnia nie zapewnia miejsc w DS na czas odbywania praktyki w okresie wakacji, ale można złożyć stosowny wniosek do OKS.

2. STUDENCI KIERUNKU PRAWO

Studenci mają obowiązek odbycia i zaliczenia dwóch 2-tygodniowych praktyk:

1 . po III roku w Sądzie lub Prokuraturze
2. po IV roku w dowolnej instytucji gwarantującej włączenie studenta w pracę zawodową w charakterze prawniczym. Mogą to być organy administracji publicznej i gospodarczej, kancelarie – potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez w/w instytucje o odbyciu praktyki,

Dziekan WPiA zezwalił studentom V roku na odbywanie tzw. praktyki drugiej – uzgodnionej indywidualnie – w trakcie całego roku akademickiego, pod warunkiem uczęszczania na zajęcia dydaktyczne obowiązujące na V roku studiów.
Dziekanat organizuje praktyki dla studentów III i IV roku w Sądzie Okręgowym w Gdańsku i Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku w terminach wakacyjnych, możliwych do wyboru:

Terminy odbywania praktyk w Sądzie Okręgowym oraz wybór na Sądy Rejonowe studenci dokonują sami na spotkaniu organizacyjnym w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ( termin spotkania będzie podany po zapisach na praktyki)

Studenci, którzy chcą odbywać praktyki w swoim miejscu zamieszkania (poza Trójmiastem ) w Sądzie lub Prokuraturze proszeni są o zgłoszenie w Dziekanacie terminu i miejsca odbycia praktyki – po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu zgody na odbywanie praktyki tylko w okresie wakacji.

Ustalony termin i miejsce zamiejscowej praktyki należy zgłosić w Dziekanacie do końca kwietnia danego roku akademickiego.

Po odbyciu praktyki poza stałym miejscem zamieszkania – należy niezwłocznie złożyć dzienniczek praktyk z indeksem do zaliczenia przez Dziekana w celu otrzymania dopłaty do praktyki – zwrot kosztów dojazdu.

Uczelnia nie zapewnia miejsc w DS na czas odbywania praktyki w okresie wakacji, ale można złożyć stosowny wniosek do OKS.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • RSS
  • Facebook