Regaty o Puchar Dziekana WPiA UG

Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku oraz Wydział Praw i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zapraszają na Pierwsze Regaty o Puchar Dziekana Wydziały Prawa i Adminsitracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Regaty będą rozgrywane na rozlewisku Wisły śmiałej w dniu 13 października 2012 r.,odbędą się zgodnie z przepisami regatowymi ISAF.
Regaty zostaną rozegrane w klasie turystyczno-szkoleniowej Balt 23 Armor.
ZGŁOSZENIA, WARUNKI UCZESTNICTWA
Każda załoga może liczyć, łącznie ze stemikiem, 4 osoby. Wszyscy członkowie załóg powinni  studentami WPiA UG.Zgłoszenie wstępne do regat należy przesłać na adres:  samorzad@prawo.univ.gda.pl do 5 października 2012 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Lista załóg zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie www.rsswpia.ug.edu.pl, 6 października 2012r.
Sternik jachtu powinien posiadać patent co najmniej żeglarza jachtowego.
Opłata startowa za zawodnika zakwalifikowanego po 5 października 2012r. wynosi 25 zł i winna być uiszczona do 10 paździemika 2012 r. w Biurze Dziekana WPiA UG (pok. 2063-2064).
PROGRAM REGAT
Regaty odbędą się w dniu 13 października br. (sobota) wg następującego harmonogramu:
10:00 – odprawa załóg,
11:00 – sygnał do pierwszego wyścigu, następne wyścigi wg sygnału Komisji Sędziowskiej,
15:00 – zakończenie regat ze spotkaniem towarzyskim
Planowane jest rozegranie 5 wyścigów
TRASA I FORMUŁA ROZGRYWANIA REGAT
Wyścigi rozgrywane będą na trasie trójkątnej; przed startem nastąpi losowanie jachtów.
PUNKTACJA
Regaty zostaną przeprowadzone systemem małych punktów.
Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 2 wyścigów.
W przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigów. wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone będą do punktacji końcowej.
W przypadku rozegrania 5 wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.
NAGRODY
Dia pierwszej załogi zostanie wręczony Przechodni Puchar Dziekana WPiA UG oraz zostanie przyznana nagroda ufundowana przez Delphia Yachts. Pozostali uczestnicy regat otrzymają dyplomy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook