Stypendia specjalne

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

Kolejną kategorią stypendium  jest stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Zasady ich przyznawania są proste. Uprawnieni do niego są osoby posiadające określony stopień niepełnosprawności. Nie są one uzależnione od sytuacji materialnej studenta.

Wysokości stawek stypendiów specjalnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności:

  • 220 zł przy znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • 170 zł przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 120 zł przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

Wzór wniosku do pobrania TUTAJ. Termin składania określa corocznie WKS w uchwale (na rok akademicki 2011/2012 jest to 11.10.2011r. dla stacjonarnych i 15.10.2011 dla zaocznych).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook