Zapomogi

Zapomogi

Zapomogi są szczególną kategorią pomocy materialnej. Przyznawane są w 3 wysokościach:

 • 1000 zł
 • 700 zł
 • 400 zł

z tytułu znalezienia się przez studenta w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych, określonych w RPPMSUG:

 1. nieszczęśliwego wypadku,
 2. poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,
 3. śmierci członka najbliższej rodziny,
 4. kradzieży,
 5. klęski żywiołowej; np. powodzi, pożaru,
 6. innych, które zdaniem Wydziałowej Komisji Stypendialnej kwalifikują studenta do otrzymania zapomogi.

Można otrzymać maksymalnie dwie zapomogi w ciągu roku akademickiego.

Wniosek o zapomogę znajduje się TUTAJ.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • RSS
 • Facebook