Wybór przedstawicieli studentów do Rady Społeczności Akademickiej

WYBÓR PRZEDSTAWICIELI STUDENTÓW DO RADY SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ

Rada Samorządu Studentów informuje, że na posiedzeniu Rady w dniu 19 maja 2020 roku na podstawie §14 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Samorządu Studentów UG dokonano wyboru 16 przedstawicieli i przedstawicielek społeczności studenckiej do Rady Społeczności Akademickiej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024.

Na przedstawicieli wybrani zostali:

1. Szymon Barc (3 rok, prawo stacjonarne)
2. Tomasz Budka (4 rok, prawo stacjonarne)
3. Paula Ciemna (4 rok, prawo stacjonarne)
4. Alicja Drzewiecka (1 rok studiów II stopnia, administracja)
5. Maciej Duchnowski (3 rok, prawo stacjonarne)
6. Adam Fall (4 rok, prawo stacjonarne)
7. Michał Grzenkowski (4 rok, prawo stacjonarne)
8. Maciej Iwan (1 rok, prawo stacjonarne)
9. Dawid Król (3 rok, prawo stacjonarne)
10. Olga Lipczak (4 rok, prawo stacjonarne)
11. Agata Matczuk (3 rok, prawo wieczorowe)
12. Kamil Olzacki (4 rok, prawo stacjonarne)
13. Aleksander Piskorz (3 rok, prawo stacjonarne)
14. Marek Ramczykowski (2 rok, prawo stacjonarne)
15. Paulina Stolc (5 rok, prawo stacjonarne)
16. Karolina Twardowska (2 rok, prawo stacjonarne)

Rada Społeczności Akademickiej to organ dokonujący wyboru kandydatów na Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG.

W dniu 2 czerwca 2020 roku ogłoszona zostanie lista kandydatów na Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG, zaś na zebraniu w dniu 8 czerwca 2020 roku Rada udzieli rekomendacji kandydatowi lub kandydatom na Dziekana.

O dalszych szczegółach procedury wyboru kandydatów Rada Samorządu Studentów informować będzie na bieżąco.

Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Studentów UG

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook