Korporacja Lauda

Polska korporacja akademicka założona w Kownie w 1928 r., reaktywowana
w Gdańsku w 2010 r. pod opieką ostatniego, przedwojennego filistra seniora.
Laudę założyli i zdecydowali o jej kresowym charakterze filistrzy Arkonii, potomkowie
szlachty laudańskiej z kart sienkiewiczowskiej trylogii. Lauda, jak każda
korporacja akademicka stawia na tradycyjne i patriotyczne wychowanie, doprawiając
je hojnie wesołą kresową obyczajowością. Życie Laudanina to zarówno spotkania
naukowe, jak i wesołe tzw. „knajpy piwne” — oczywiście głównie na
korporacyjnej kwaterze, która mieści się w Gdańsku. Dewiza korporacji: „Fraternitas
et veritas!”. Barwy: granatbielczerwień.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook