Stypendia socjalne

Stypendia socjalne

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego dochód netto za poprzedni rok kalendarzowy na członka rodziny nie przekracza 782 zł (znaczna zmiana w stosunku do poprzedniego roku – 602 zł).

Stawki stypendium socjalnego są następujące:

  • 320 zł przy dochodzie do 456 zł
  • 220 zł przy dochodzie od 456,01 zł do 782 zł

Nie ma już stypendiów socjalnych na wyżywienie i mieszkaniowych. Zamiast nich wprowadzono kategorię „stypendiów socjalnych w zwiększonej wysokości w z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie”. Ich stawki wynoszą:

  • 420 zł przy dochodzie do 456 zł
  • 320 zł przy dochodzie od 456,01 zł do 782 zł

Przesłanką zwiększenia wysokości stypendium jest:

  • fakt, iż codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu  utrudniał studiowanie lub
  • fakt zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Sposób obliczania dochodu reguluje szeroko par.6 pkt 2,3 i 4 RPPMSUG.

Wymagania formalne (dokumenty jakimi trzeba poświadczyć wysokość dochodu) określa szczegółowo par.7RPPMSUG.

Wzór wniosku do pobrania TUTAJ. Termin składania określa corocznie WKS w uchwale (na rok akademicki 2011/2012 jest to 11.10.2011r. dla stacjonarnych i 15.10.2011 dla zaocznych).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook