Program LPP Erasmus

Program LLP Erasmus (Lifelong Learning Program Erasmus) jest podstawowym narzędziem zagranicznej wymiany studenckiej realizowanym na Wydziale Prawa i Administracji UG. Umożliwia wyjazd osobom biegle posługującym się językiem obcym (angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim) na półroczne lub roczne studia na wybranej uczelni partnerskiej.

Biorący udział w programie mogą liczyć na stypendium pochodzące z budżetu Komisji Europejskiej pomagające w pokryciu zwiększonych kosztów utrzymania w czasie pobytu za granicą. Od roku akademickiego 2010/2011 studenci naszego Wydziału mają możliwość wyboru spośród ponad 20 instytucji akademickich, znajdujących się w 13 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nasz Wydział uczestniczy również w programie staży zagranicznych dla studentów: Erasmus Praktyki. W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, na przykład organizacji międzynarodowej, przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowobadawczej, organizacji nonprofit, kancelarii prawniczej. Instytucja, w której student odbywa praktykę, musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus, a jej działalność powinna być związana z dziedziną, którą kandydat studiuje. Osoby decydujące się na wyjazd zagraniczny w ramach programu LLP Erasmus kierują się różnymi motywami, np. chęcią poprawienia umiejętności językowych,
poznania kultury innego kraju, podróżowania, zawiązywania międzynarodowych przyjaźni.

Bez względu na to, jakie pobudki będą Tobie przyświecać, przy podejmowaniu tej decyzji, pamiętaj, iż NAPRAWDĘ WARTO! Dla wielu osób rok poza granicami naszego kraju na uczelni zagranicznej był niezapomnianym przeżyciem, które będą wspominać z rozrzewnieniem do końca swoich dni. Jest to też wspaniała okazja do zdobycia jeszcze większej niezależności i nabycia  umiejętności niezbędnych w profesjonalnym dorosłym życiu.

Więcej szczegółów odnajdziesz na stronie internetowej naszego wydziału w zakładce „Współpraca międzynarodowa” lub na podstronie programu Erasmus: http://prawo.ug.gda.pl/index.php?id=1&p=409. Praktycznych informacji udzielą Tobie także członkowie Rady Samorządu Studentów WPiA UG.

Polecamy również strony:

http://www.erasmus.org.pl/

http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/19/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook