Program MOST

Program MOST to system Mobilności Studentów realizowany od roku akademickiego 2000/2001, umożliwiający studentom 18 uczelni polskich odbycie części studiów w uczelni innej niż macierzysta. Poprzez udział w programie studenci zyskują dostęp do kierunków studiów bądź przedmiotów nie oferowanych przez ich uczelnie macierzyste, różnorodnych programów nauczania, warsztatów badawczych i laboratoriów.

Program MOST cieszy się coraz  większym zainteresowaniem studentów. W pierwszym roku realizacji z możliwości uczestnictwa w programie skorzystało 50 studentów,  w kolejnych dwóch latach odpowiednio 160 i 400 osób, w roku akademickim 2003/2004 w każdym semestrze po 300 studentów zostało zakwalifikowanych na studia w innej uczelni za pośrednictwem programu.

Wyjazd: dokąd i na jak długo?

O powodzeniu programu decyduje m.in. bardzo uproszczona procedura ubiegania się o miejsce na studia w innej uczelni oraz możliwość studiowania poza własnym uniwersytetem przez jeden semestr lub cały rok akademicki. Ponadto studenci, którzy początkowo zdecydowali się wyjechać tylko na jeden semestr mają możliwość przedłużenia pobytu, o ile uczelnia macierzysta i przyjmująca wyraża na to zgodę. Studenci UG najchętniej wyjeżdżają do Uniwersytetu Jagielońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Osobami uprawnionymi do aplikowania o udział w programie są studenci UG, którzy:

1) ukończyli drugi semestr jednolitych studiów magisterskich, drugi semestr studiów I stopnia lub pierwszy semestr studiów II stopnia.

2) zaliczyli rok bądź semestr poprzedzający planowany wyjazd do uczelni goszczącej

3) złożyli w Biurze Wymiany Zagranicznej Studentów UG (Rektorat pok. 115, tel 058 523 24 42) w odpowiednim terminie wniosek MOST zawierający poparcie Dziekana, a ponadto do wniosku dołączyli zaświadczenie wystawione przez Dziekanat, informujące o średnich ocen uzyskanych w poprzednich latach studiów.

Przydatne linki:

Strona UG, poświęcona programowi: http://www.univ.gda.pl/pl/info_dla_stud/wymiana/?tpl=most

Strona komisji akredytacyjnej programu MOST: http://www.uka.amu.edu.pl/most.php

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook