Kampania „Sprawdź ankietę”

Czy Twoim zdaniem któryś z nauczycieli akademickich zasługuje na pochwałę? A może jest wręcz przeciwnie?

Chcesz wiedzieć, czy Twoje zdanie podzielają także inni studenci?

Teraz masz możliwość to sprawdzić!

Rada Samorządu Studentów WPiA UG rusza z kampanią społeczną wśród studentów WPiA, mającą na celu:

  1. Zachęcenie studentów do wypełniania cyklicznych, semestralnych ankiet dotyczących nauczycieli akademickich;
  2. Zachęcenie studentów do korzystania z prawa wglądu w wyniki ankiet.

Dzięki działaniom Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (w składzie którego zasiadają także członkowie RSS), Dziekan WPiA wydał Zarządzenie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zasad dostępu do informacji o wynikach ankiet dotyczących pracy nauczycieli akademickich ( http://prawo.ug.edu.pl/pdf/Zarzadzenia/2012_5_1.pdf ).

Zgodnie z nim, każdy student (doktorant, słuchacz studiów podyplomowych), ma dostęp do wyników badań ankietowych dotyczących pracy nauczycieli akademickich. Ze swojego prawa może skorzystać w dwojaki sposób:

  1. Składając we własnym imieniu indywidualny wniosek do Kierownika odpowiedniej Katedry o wgląd w wyniki ankiet.
  2. Składając wniosek za pośrednictwem RSS – wówczas to RSS występuje o wgląd w wyniki ankiet – co ważne, student składający wniosek w tym trybie pozostaje anonimowy wobec Kierownika Katedry.

Wnioski dotyczące wyników ankiet z minionego semestru można składać już teraz!

Wzór wniosku: Wniosek o wgląd w wyniki badań ankietowych

Zastanawiasz się, czy wypełnianie ankiet ma jakiekolwiek znaczenie? Jak najbardziej!

Wyniki ankiet są analizowane przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia – sprawozdanie z analizy przedstawiane jest Radzie Wydziału, a odpowiednie wnioski przekazywane także bezpośrednio Dziekanowi, który podejmuje czynności służbowe wobec nauczycieli akademickich.

Całość reguluje Zarządzenie Dziekana z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie procedury wykorzystania wyników badań ankietowych dotyczących pracy nauczycieli akademickich ( http://prawo.ug.edu.pl/pdf/Zarzadzenia/2012_5_2.pdf ).

Ty również masz wpływ na jakość kształcenia na Naszym Wydziale – korzystaj ze swoich praw: wypełniaj ankiety i pytaj o ich wyniki!

W razie pytań, jesteśmy dla Ciebie:

e-mail: samorzad@prawo.univ.gda.pl,

facebook: RSS WPiA UG

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook