Nabór na staż w biurze poselskim Posła do Parlamentu Europejskiego

Staż trwać będzie trzy miesiące, od lutego do kwietnia 2015 r. Przebiega wg następujących zasad: trzy miesiące w biurze poselskim Posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Wałęsy w Brukseli, przez okres trwania stażu stażysta otrzymywał będzie 1000 euro miesięcznie brutto, jako pokrycie kosztów zamieszkania, podróży i zakwaterowania. W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci wyżej wymienionych wydziałów zainteresowani kwestiami polityki europejskiej, budżetu UE, polityki społecznej, polityki spójności i Partnerstwa Wschodniego. Odbyty staż za zgodą Dziekana Wydziału – zostanie uznany jako praktyka obowiązkowa wynikająca z kierunku kształcenia. Aplikacje należy składać u kierowników Dziekanatów do dnia 8 stycznia 2015 r. Warunki uczestnictwa w rekrutacji:

biegła znajomość języka angielskiego lub języka francuskiego (w mowie i piśmie),

podstawowa wiedza na temat instytucji europejskich i ich zadań,

dobre wyniki w nauce.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • RSS
  • Facebook