Konferencja ,,Ataki sieciowe – IT, Law, Electronic Evidence”

Przekazujemy informację o konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii UMK

Szanowni Państwo,
.
W imieniu Studenckiego Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii, działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, mam zaszczyt poinformować o organizacji konferencji ,,Ataki sieciowe – IT, Law, Electronic Evidence”, która odbędzie się 5 grudnia 2011 r. w Toruniu. Przedmiotowa konferencja ma wymiar ogólnopolski i docelowo skierowana jest do osób, które zawodowo zajmują się problematyką cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwa.
.
Konferencja jest interesująca także ze względu na nowatorskie ujęcie tematu jakim jest połączenie wiedzy informatycznej o istniejących zagrożeniach oraz trendach cyberbezpieczeństwa, wiedzy prawnej powiązanej z aspektami cyberprzestępczości i podejmowanych rozwiązaniach legislacyjnych a także wiedzy z zakresu informatyki
śledczej i problemach związanych z kwestią dowodową. Konferencja ma na celu wywołanie owocnej dyskusji na temat, który jest realnym zagrożeniem nie tylko dla jednostek czy grup społecznych, ale przede wszystkim dla firm i instytucji a także organizacji publicznych. Warto podkreślić, że dotychczasowe inicjatywy spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem osób specjalizujących się w tych zagadnieniach.
.
Patronat merytoryczny nad konferencją objął Prof. dr hab. Andrzej Adamski. Patronat honorowy nad Konferencją objął Dziekan Wydziału Prawa i Administracji. Konferencję wspiera Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej.
.
Szczegółowy program konferencji oraz abstrakty wystąpień dostępne są na stronie www.atakisieciowe.umk.pl
.
Zapraszamy do udziału w konferencji,
Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook