Nabór na staż praktyczny w biurze poselskim w Brukseli

Tadeusz Cymański, Poseł do Parlamentu Europejskiego ogłasza nabór na staż praktyczny w Biurze Poselskim w Parlamencie Europejskim W Brukseli.

Wstępnym warunkiem ubiegania się 0 czterotygodniowy płatny staż praktyczny w Biurze Posła Tadeusza Cymańskiego w Parlamencie Europejskim w Brukseli jest nadesłanie w terminie do 15 października 2011 r. na adres tadeusz.cymanskioffice@europarl.europa.eu: cv, listu motywacyjnego, eseju o objętości 4-6 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronę maszynopisu, nie licząc bibliografii i przypisów) dotyczącego jednego z poniższych tematów:

  • Rozwój polityki społecznej w Unii Europejskiej
  • Polityka równouprawnienia W Unii Europejskiej
  • Ochrona środowiska w Unii Europejskiej
  • Wyzwania Polskiej Prezydencji W Unii Europejskiej

Wymienione dokumenty należy przesyłać na adres mailowy do dnia 15 października 2011 r.

Potwierdzenie przez organizatora drogą mailową otrzymania dokumentów stanowi warunek wstępny udziału w naborze. Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi 3 listopada 2011 r.

Każdy stażysta otrzyma stypendium w wysokości 500 euro.
Nabór adresowany jest do:

– studentów, którzy ukończyli, co najmniej drugi rok studiów wyższych któregokolwiek ze stopni i nie ukończyli 26 lat,

– absolwentów rocznik 2011 studiów wyższych któregokolwiek ze stopni, którzy nie ukończyli 26 lat.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook