Zaliczenia zajęć WF w okresie pandemii

ZALICZENIA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W OKRESIE PANDEMII

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

zgodnie z zarządzeniami Rektora: 20/R/20 § 1. ust.1, 39/R/20 §1. ust. 2 i 3, 43/R/20 §1. ust.2 oraz 50/R/20 §1. i §2a. ust.1 zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego odbędzie się w formie zdalnej.

Zajęcia, które odbyły się do 10.03.2020r. są zaliczone na podstawie frekwencji i aktywnego udziału. Nieobecności z tego okresu należy usprawiedliwić na warunkach, które zostały wcześniej określone.

Zajęcia w terminie 11.03. – 05.06.2020r. zastaną zaliczone na podstawie Państwa zdalnej aktywności.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego powinny znajdować się w zakładce „Ogłoszenia dla zajęć” na Portalu Studenta.

Forma i sposób zaliczeń jest ujednolicona dla każdego rodzaju zajęć.

Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Studentów UG

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook