Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, zainteresowany rozwojem wiedzy z zakresu Prawa o notariacie oraz prawa cywilnego związanego z wykonywaniem czynności notarialnych, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z uchwałą nr 27/IV/2012, uprzejmie informuje o OGŁOSZENIU KONKURSU na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie oraz prawa cywilnego związanego z wykonywaniem czynności notarialnych, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece — dla studentów i absolwentów Wydziałów Prawa i Administracji Uczelni państwowych i niepaństwowych w Polsce.

Regulamin Konkursu oraz Regulamin Komisji Konkursowej dostępny również na stronie internetowej www.rejent.com.pl lub poniżej:

Regulamin Komisji Konkursowej

Regulamin konkursu na pracę magisterską

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • RSS
  • Facebook