Ogólnopolska konferencja naukowa „Czy wszystko już było?”

Przekazujemy informację uNniwersytetu Artystycznego w Poznaniu :

Zapraszamy do przysyłania zgłoszeń na ogólnopolską konferencję naukową

CZY WSZYSTKO JUŻ BYŁO?

*między repetycją a nowością  w sztukach wizualnych
15-16/11/2012
Aula Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

na zgłoszenia czekamy do 10/10/2012
pod adresem czywszystkojuzbylo@gmail.com

Zgodnie z jednym z wielu paradygmatów awangardy artysta powinien być oryginalny. Wymaga się aby stworzył coś nowego. Czy możliwe jest powstanie dzieła całkowicie samoistnego, oderwanego od tradycji obrazowania? Dziś artystyczne strategie opierają się często na przekształceniu tego, co już powstało – przecież gdzieś musi być początkowa inspiracja, impuls, który wpłynie na wyobraźnię artysty. Jean–Luc Godard powiedział: „nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz”. W tym stwierdzeniu mieści się postulat stworzenia „nowej jakości”. Czy jednak „nowa jakość” we współczesnej kulturze wizualnej pełnej kopii, cytatów, zapożyczeń jest możliwa? Gdzie przebiega lub powinna przebiegać granica artystycznej inspiracji? Czy artysta ma prawo do kopiowania czyichś dzieł i co wynika z takiej taktyki? Kategoria nowości oraz oryginalności, kluczowa w XX wieku, obecnie bywa kwestionowana. Posługiwanie się w sztuce strategiami opartymi na powtórzeniach budzi wiele pytań i wątpliwości, nad którymi chcielibyśmy się zastanowić w trakcie naszej konferencji:

Inspiracje, szkoły, autorytety: twórczość w kontekście tradycji

 •  intertekstualność
 •  rola cytatu w sztuce
 •  pomiędzy ciągłością a zerwaniem

 

Sztuka (od)tworzenia:

 

 • rekonfiguracje kategorii „oryginału” i „kopii”.
 • dzieło sztuki w dobie reprodukcji
 •  cover wizualny: nadanie nowej jakości poprzez zmianę medium/kontekstu
 •  prawo autorskie w dobie współczesnej kultury wizualnej
 • przesłanki ochrony,
 • utwory samoistne i niesamoistne: cienka granica,
 • prawo cytatu w sztukach wizualnych,
 • autorskie prawa osobiste,
 • autorskie prawa majątkowe,
 • ruch wolnej kultury: alternatywa dla współczesnego prawa autorskiego?
 •  obrót falsyfikatami jako problem prawny
 •  autoplagiat, czyli jak dwukrotnie zarobić na tym samym

Nowe koncepcje sztuki:

 • nowe strategie kreacji, transformacje dzieła i twórcy
 • sztuka jako emergencja, kreatywność jako produkcja nowości
 • sztuka robotyczna, nie-ludzka, postbiologiczna…
 • prawo wobec nowych przejawów twórczości: czy nadąża za nowymi technologiami, nurtami artystycznymi, łamaniem nowych tabu?

Koło Naukowe Studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Koło Naukowe Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Van Meegeren”
Koło Naukowe Kulturoznawców Sekcja Filozofii Mediów oraz Sekcja Badań Nad Kulturą Artystyczną Kulturoznawstwa UAM

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • RSS
 • Facebook